19 Nàshí , wǒ bì fá bàn yīqiè kǔdaì nǐde rén , yòu zhĕngjiù nǐ quètuǐ de . jùjí nǐ beì gǎn chū de . nàxiē zaì quán dì shòu xiū rǔ de , wǒ bì shǐ tāmen dé chēngzàn , yǒumíng shēng .