7 Wǒ xīn suǒ aì de a , qiú nǐ gàosu wǒ , nǐ zaì héchu mù yáng , shǎngwu zaì héchu shǐ yáng xiē wò . wǒ hébì zaì nǐ tóngbàn de yáng qún pángbiān , hǎoxiàng méng zhe liǎn de rén ne .