14 Wǒde gēzi a , nǐ zaì pánshí xué zhōng , zaì dǒu yán de yǐn mì chù . qiú nǐ róng wǒ dé jiàn nǐde miànmào , dé tīng nǐde shēngyīn . yīnwei nǐde shēngyīn róu hé , nǐde miànmào xiù mĕi .