1 Wǒ meìzi , wǒ xīn fù , wǒ jìn le wǒde yuán zhōng , cǎi le wǒde mòyào hé xiāngliào , chī le wǒde mì fáng hé fēngmì . hē le wǒde jiǔ hé nǎi . wǒde péngyou men , qǐng chī , wǒ suǒ qīnaì de , qǐng hè , qiĕ duō duō de hè .