21 Yēhéhuá lì nǐ zìjǐ suǒ jiāo de péngyou wèi shǒu , xiá zhì nǐ , nàshí nǐ hái yǒu shénme huà shuō ne . tòngkǔ qǐbù jiāng nǐ zhuāzhù xiàng chǎn nán de fùrén ma .