17 Nǐ yào jiāng zhè huà duì tāmen shuō , yuàn wǒ yǎnleì wāng wāng , zhòuyè bú xī , yīnwei wǒ bǎixìng ( yuánwén zuò mín de chǔnǚ ) shòu le liĕ kǒu pò huaì de dà shāng .