2 Qǐng nǐ wèi wǒmen qiú wèn Yēhéhuá . yīnwei Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ lái gōngjī wǒmen , huòzhĕ Yēhéhuá zhào tā yīqiè qímiào de zuòwéi dāi wǒmen , shǐ Bābǐlún wáng líkāi wǒmen shang qù .