2 Nǐ xiàng jìng guāng de gāo chù jǔmù guānkàn , nǐ zaì héchu méiyǒu yín xíng ne . nǐ zuò zaì dào páng dĕnghòu , hǎoxiàng a lá bǎi rén zaì kuàngyĕ máifu yíyàng , bìngqiĕ nǐde yín xíng xiéè diànwū le quán dì .