10 Gùcǐ , Yēhéhuá shuō , wǒde púrén Yǎgè a , búyào jùpà . Yǐsèliè a , búyào jīng huáng . yīn wǒ yào cóng yuǎnfāng zhĕngjiù nǐ , cóng beìlǔ dào zhī dì zhĕngjiù nǐde hòuyì . Yǎgè bì huí lái dé xiǎng píng jìng ānyì , wú rén shǐ tā haìpà .