21 Wáng jiù dǎfa yóu dǐ qù ná zhè shū juǎn lái , tā biān cóng Wénshì Yǐlìshā mǎ de wū neì qǔ lái , niàn gĕi wáng hé wáng zuǒyòu shì lì de zhòng shǒulǐng tīng .