18 Yēlìmǐ yòu duì Xīdǐjiā wáng shuō , wǒ zaì shénme shì shang dé zuì nǐ , huò nǐde chénpú , huò zhè bǎixìng , nǐ jìng jiāng wǒ qiú zaì jiānlǐ ne .