21 Yúshì , Xīdǐjiā wáng xià líng , tāmen jiù bǎ Yēlìmǐ jiāo zaì hùwèi bīng de yuàn zhōng , mĕi tiān cóng bǐng pū jiē qǔ yī gè bǐng gĕi tā , zhídào chéng zhōng de bǐng yòng jǐn le . zhèyàng , Yēlìmǐ réng zaì hùwèi bīng de yuàn zhōng .