32 Xī bǐ mǎ de pútàoshù a , wǒ wèi nǐ āikū , shén yú Yǎxiè rén āikū . nǐde zhīzǐ mànyán guō hǎi , zhí zhǎng dào Yǎxiè hǎi . nà xíng huǐmiè de yǐjing líndào nǐ xiàtiān de guǒzi hé nǐ suǒ zhāi de pútào .