34 Xīshíbĕn rén fā de āi shēng dádào Yǐlìyà lì , zhí dádào yǎ zá . cóng Suǒĕr dádào hé luó niàn , zhídào yī Jīlā shī lì shī yà , yīnwei níng lín de shuǐ bìrán gān hé .