14 Wǒmen wèihé jìng zuò bú dòng ne . wǒmen dāng jùjí , jìnrù jiāngù chéng , zaì nàli jìngmò bù yán . yīnwei Yēhéhuá wǒmen de shén shǐ wǒmen jìngmò bù yán , yòu jiāng kǔdǎn shuǐ gĕi wǒmen hē , dōu yīn wǒmen de zuì le Yēhéhuá .