19 Wéidú nǐ beì pāo qì , bùdé rù nǐde fùnmù , hǎoxiàng kĕ zēng de zhīzǐ . yǐ beì shā de rén wéi yī , jiù shì beì dāo cī tòu , zhuìluò kēng zhōng shítou nàli de . nǐ yòu xiàng beì jiàntà de shī shǒu yíyàng .