13 Kàn nǎ , Jiālèdǐ rén zhī dì xiàng lái méiyǒu zhè mín . zhè guó shì Yàshù rén wèi zhù kuàngyĕ de rén suǒ lì de . xiànzaì tāmen jiànzhù shù lóu , chāihuǐ Tuīluó de gōngdiàn , shǐ tā chéngwéi huāngliáng .