22 Tāmen bì beì jùjí , xiàng qiúfàn beì jù zaì laó yù zhōng , bìng yào qiú zaì jiān laó lǐ , duō rì zhī hòu biàn beì tǎo zuì . ( huò zuò juàngù )