11 Suǒyǒude mò shì nǐmen kàn rú fēng zhù de shū juǎn . rén jiāng zhè shū juǎn jiāo gĕi zhì zì de , shuō , qǐng niàn ba . tā shuō , wǒ bùnéng niàn , yīnwei shì fēng zhù le .