1 Kàn nǎ , wǒde púrén , wǒ suǒ fú chí , suǒ jiǎnxuǎn , xīnli suǒ xǐyuè de , wǒ yǐ jiāng wǒde líng cìgĕi tā , tā bìjiāng gōnglǐ chuán gĕi waì bāng .