7 Zì cóng wǒ shèlì gǔ shí de mín , shuí néng xiàng wǒ xuāngào , bìngqiĕ zhǐ míng , yòu wèi zìjǐ chénshuō ne . ràng tā jiāng wèi lái de shì , hé bì chéng de shì shuō míng .