11 Fán nǐmen diǎnhuǒ yòng huǒbǎ wéirǎo zìjǐ de . kĕyǐ xíng zaì nǐmen de huǒyàn lǐ , bìng nǐmen suǒ diǎn de huǒbǎ zhōng . zhè shì wǒ shǒu suǒ déng de . nǐmen bì tǎng zaì bēicǎn zhī zhōng .