14 Nǐ jiù yǐ Yēhéhuá wéi lè . Yēhéhuá yào shǐ nǐ shèng jià dì de gāo chù . yòu yǐ nǐ zǔ Yǎgè de chǎnyè yǎng yù nǐ . zhè shì Yēhéhuá qéng kǒu shuō de .