10 Wǒmen mó suǒ qiáng bì , hǎoxiàng xiāzi . wǒmen mó suǒ rútóng wú mù zhī rén . wǒmen shǎngwu bàn jiǎo , rú zaì huánghūn yíyàng . wǒmen zaì féizhuàng rén zhōng , xiàng sǐ rén yìbān .