16 Wǒ jiāng tā rēng dào yīnjiān , yǔ xià kēng de rén yītóng xià qù . nàshí , liè guó tīngjian tā zhuìluò de xiǎngshēng jiù dōu zhèndòng , bìngqiĕ Yīdiàn de yīqiè shù jiù shì Lìbānèn dé shuǐ zīrùn , zuì jiā zuì mĕi de shù dōu zaì yīn fǔ shòu le ānwèi .