19 Nà daì wǒde , jiāng wǒ cóng mén páng jìnrù zhī chù , lǐng jìn wèi jìsī yùbeì de shèng wū , shì zhāo bĕi de , jiàn hòutou xībiān yǒu yī kuaì dì .