11 Jiù shì nǐ jiè nǐ púrén zhòng xiānzhī suǒ fēnfu de shuō , nǐmen yào qù dé wèi yè zhī dì shì wūhuì zhī dì . yīn liè guó zhī mín de wūhuì hé kĕ zēng de shì , jiào quán dì cóng zhèbiān zhídào nàbiān mǎn le wūhuì .