8 Yòu jiāng suǒ chāo xiĕ chuán biàn Shūshān chéng , yào mièjué Yóudà rén de zhǐyì jiāo gĕi Hǎtāgé , yào gĕi Yǐsītiĕ kàn , yòu yào gĕi tā shuō míng , bìng zhǔfu tā jìn qù jiàn wáng , wèi bĕn zú de rén zaì wáng miànqián kĕnqiè qíqiú .