6 Yòu yǒu bù shǒu bĕn wèi , líkāi zìjǐ zhù chù de tiānshǐ , zhǔ yòng suǒliàn bǎ tāmen yǒngyuǎn jū liú zaì hēiàn lǐ , dĕnghòu dà rì de shĕnpàn .