11 Yuēbó de sān gè péngyou Tǎnxī rén Yǐlìfǎ , Shūyà rén bǐ lēi dá , Námǎ rén suǒ fǎ , tīngshuō yǒu zhè yīqiè de zāihuò líndào tā shēnshang , gèrén jiù cóng bĕn chù yuēhuì tóng lái , wèi tā bēi shāng , ānwèi tā .