12 Pútàoshù kū gān , wúhuāguǒ shù shuāi cán . shíliu shù , zōng shù , píngguǒ shù , lián tiānyĕ yīqiè de shùmù , yĕ dōu kū gān . zhòngrén de xǐlè jǐn dōu xiāomiè .