2 Lǎo nián rén nǎ , dāng tīng wǒde huà . guó zhōng de jūmín nǎ , dōu yào zè ĕr ér tīng . zaì nǐmen de rìzi , huò nǐmen lièzǔ de rìzi , céng yǒu zhèyàng de shì ma .