23 Xī \'ān de mín nǎ , nǐmen yào kuaìlè , wèi Yēhéhuá nǐmen de shén huānxǐ . yīn tā cìgĕi nǐmen hé yí de qiū yǔ , wèi nǐmen jiàng xià gān lín , jiù shì qiū yǔ , chūn yǔ , hé xiānqián yíyàng .