17 Nǐmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén , qiĕ yòu zhù zaì Xī \'ān wǒde shèng shān . nàshí , Yēlùsǎlĕng bì chéngwéi shèng , waìbāngrén bú zaì cóng qízhōng jīngguò .