3 Wǒmen jiāng suǒ kànjian , suǒ tīngjian de , chuán gĕi nǐmen , shǐ nǐmen yǔ wǒmen xiāngjiāo . wǒmen nǎi shì yǔ fù bìng tā érzi Yēsū Jīdū xiāngjiāo de .