1 Wǒ xiǎozi men nǎ , wǒ jiāng zhèxie huà xiĕ gĕi nǐmen , shì yào jiào nǐmen bú fàn zuì . ruò yǒu rén fàn zuì , zaì fù nàli wǒmen yǒu yī wèi zhōngbǎo , jiù shì nà yì zhĕ Yēsū Jīdū .