14 Fù lǎo a , wǒ céng xiĕ xìn gĕi nǐmen , yīnwei nǐmen rènshi nà cóng qǐchū yuán yǒude . shàonián rén nǎ , wǒ céng xiĕ xìn gĕi nǐmen , yīnwei nǐmen gāngqiáng , shén de dào cháng cún zaì nǐmen xīnli , nǐmen yĕ shèng le nà è zhĕ .