7 Tā yòu shǐ rén biàn gào Níníwēi tōng chéng , shuō , wáng hé dàchén yǒu líng , rén bùkĕ cháng shénme , shēngchù , niú yáng bùkĕ chī cǎo , yĕ bùkĕ hē shuǐ .