10 Yòu cóng Bālā wǎng xī rǎo dào Xīĕrshān , jiē lián dào Yélín shān de bĕibiān ( Yélín jiù shì jī sǎ lún ) . yòu xià dào Bǎishìmaì guō Tíngnà ,