1 Yūesè de zǐsūn niānjiū suǒ dé zhī dì shì cóng kàojìn Yēlìgē de Yuēdànhé qǐ , yǐ Yēlìgē dōngbiān de shuǐ wèi jiè , cóng Yēlìgē shàng qù , tōng guō shān dì de kuàngyĕ , dào Bótèlì .