17 Yuēshūyà duì Yūesè jiā , jiù shì Yǐfǎlián hé Mǎnáxī rén , shuō , nǐ shì zú dà rén duō , bìngqiĕ qiángshèng , bùkĕ jǐn yǒu yī jiū zhī dì ,