10 Yuēshūyà jiù zaì Shìluó , Yēhéhuá miànqián , wèi tāmen niānjiū . Yuēshūyà zaì nàli , àn zhe Yǐsèliè rén de zhīpaì , jiāng dì fēn gĕi tāmen .