2 Zaì Jiānán dì de Shìluó duì tāmen shuō , cóng qián Yēhéhuá jiè zzhe Móxī fēnfu gĕi wǒmen chéngyì jūzhù , bìng chéngyì de jiāo yĕ kĕyǐ mù yǎng wǒmen de shēngchù .