13 Wǒ cìgĕi nǐmen dì tǔ , fēi nǐmen suǒ xiū zhì de . wǒ cìgĕi nǐmen chéngyì , fēi nǐmen suǒ jiànzào de . nǐmen jiù zhù zaì qízhōng , yòu dé chī fēi nǐmen suǒ zāizhòng de pútaóyuán , gǎnlǎn yuán de guǒzi .