12 Liúbiàn rén , Jiādé rén , Mǎnáxī bàn zhīpaì de rén dōu zhào Móxī suǒ fēnfu tāmende , daì zhe bīngqì zaì Yǐsèliè rén qiántou guō qù .