10 Yuēshūyà fēnfu bǎixìng shuō , nǐmen bùkĕ hūhǎn , bùkĕ chū shēng , lián yī jù huà yĕ bùkĕ chū nǐmen de kǒu , dĕng dào wǒ fēnfu nǐmen hūhǎn de rìzi , nàshí cái kĕyǐ hūhǎn .