11 Yǐsèliè rén fàn le zuì , wéibeì le wǒ suǒ fēnfu tāmende yuē , qǔ le dàng miè de wù . yòu tōuqiè , yòu xíng guǐzhà , yòu bǎ nà dàng miè de fàng zaì tāmende jiāju lǐ .