29 Yòu jiāng Aì chéng wáng guà zaì shù shàng , zhídào wǎnshang . rìluò de shíhou , Yuēshūyà fēnfu rén bǎ shī shǒu cóng shù shàng qǔ xià lái , diū zaì chéng ménkǒu , zaì shī shǒu shàng duī chéng yī dà duī shítou , zhí cún dào jīnrì .