3 Già siete voi mondi, per la parola che io vi ho detta.