14 la decimoquinta, a Bilgá;la decimosexta, a Imer;